Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Rezultatele cercetărilor realizate de experți în cadrul proiectului

Rezultatele cercetărilor realizate de experți în cadrul proiectului „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”, au confirmat existența în teren a habitatelor și speciilor de interes comunitar listate în documentele oficiale ale celor 3 situri, dar au evidențiat și prezența altor specii și habitate cu valoare conservativă ridicată, necunoscute până în prezent în regiune.


Astfel, în ROSCI0004 Băgău, într-o zonă foarte sălbatică, puțin cunoscută de naturaliști, denumită Pusta Băgăului, s-au identificat pajiști uscate stepice și silvo-stepice cu o diversitate ridicată de plante rare, endemite şi elemente termofile de o importanţă ştiinţifică deosebită. În zona de contact a pădurilor cu aceste pajişti uscate, au fost descoperite douǎ specii sporadice pentru flora Transilvaniei: laleaua pestriţă și mărul lupului. În aria protejată ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade a fost confirmată specia de interes comunitar capul șarpelui precum și alte trei specii de orhidee: poroinicul pistruiat, poronicul mărunt şi ploșnițoasa.


În ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș, au fost descoperite două specii acvatice până acum necunoscute în această zonă: otrățelul de baltă şi ciulinul de baltă. În urma cercetării în teren, echipa de entomologi a confirmat că speciile de rădașcă și lăcustă cu picioare roșii sunt prezente în ROSCI0004 Băgău. Urmare a activităților de inventariere și cartare, desfășurate în perioada martie – septembrie, echipa de herpetologi a identificat 126 de habitate pentru amfibieni, reprezentate de bălți temporare, ocupate de mai mult de 1000 indivizi ai speciei buhaiul cu burtă galbenă. Per ansamblu, la nivelul întregii arii protejate, în prezent, această specie este într-o stare de conservare favorabilă.


Proiectul „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba” este implementat de Asociația Biounivers în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.