Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Lansarea proiectului „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”

Asociația Biounivers în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba anunță lansarea proiectului „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”.

 

Acesta este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4, Obiectivul specific 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate și are o valoare totală de 3.172.245,93 lei din care 2.696.409,04 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR și 475.836,89 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat.

 

Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și Asociația Biounivers Vălișoara având o durată de 31 de luni.  Activitățile proiectului vizează siturile Natura2000: ROSCI0004 Băgău, ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș și ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade, din județul Alba.

 

Pe parcursul lunii noiembrie am avut întâlniri cu factorii interesați la Agenția pentru Protecția Mediului Alba, în comunele Lunca Mureșului, Valea Lungă și Lopadea Nouă. Mulțumim partenerilor și celor care ne-au ajutat în organizarea acestor întâlniri.