Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare

Cercetări în ariile protejate vizate de proiectul „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”

În această perioada, echipe de botaniști, herpetologi și entomologi ai Asociației Biounivers, realizează cercetări în ariile protejate vizate de proiectul „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba”.

În urma studiilor realizate în ROSCI0004 Băgău, în afară de specia țintă, buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina variegata), au fost identificate următoarele specii de amfibieni și reptile: tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis), salamandra (Salamandra salamandra), broasca roșie de pădure (Rana dalmatina), broasca mică de lac (Rana esculenta), broasca râioasă brună (Bufo bufo), brotăcelul (Hyla arborea), gușterul (Lacera viridis), șopârla de câmp (Lacerta agilis), șarpele de alun (Coronella austriaca) și șarpele de casă (Natrix natrix). Cercetarea insectelor este fascinantă și mereu scoate la iveală lucruri spectaculoase. În cercetările din situl ROSCI Băgău s-au cartat, monitorizat și evaluat o serie de specii de insecte. Printre ele se numără rădașca (Lucanus cervus) care se poate găsi doar în păduri bătrâne de stejari.

Aceasta are nevoie de arbori bătrâni pentru a-și desăvârși dezvoltarea care durează cel puțin 3 ani. Adultul trăiește relativ puțin (câteva săptămâni) perioadă în care masculii se duelează precum cerbii pentru a obține dreptul de împerechere.
În aria protejata ROSCI0428 Pajiștile de la Mănărade a fost identificată planta de interes comunitar capul șarpelui (Echium russicum) precum și trei specii de orhidee: poroinicul (Orchis tridentata, Orchis ustulata) și ploșnițoasă (Orchis coriophora). În ROSCI0313 Confluența Mureș cu Arieș, a fost descoperit otrățelul de baltă (Utricularia vulgaris).

Această specie este deosebit de interesantǎ prin prisma faptului cǎ, este o plantǎ insectivorǎ, pe a cǎrei frunze submerse foarte fidate se gǎsesc vezicule de cca. 1-2 mm, care funcţioneazǎ ca şi capcane pentru insecte acvatice. În rezervația naturală Tăul fără fund de la Băgău, a fost identificată o altă plantă insectivoră, roua cerului (Drosera rotundifolia). Frunzele acestei plante sunt acoperite de perișori care secretă în vârf o substanță lipicioasă, incoloră, asemănătoare unor picături de rouă. Insectele se lipesc de perișori și mor, după care sunt digerate.


Proiectul „Elaborarea a 3 planuri de management pentru situri Natura 2000 din județul Alba” este implementat de Asociația Biounivers în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Alba și este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.